Pośrednictwo

Zawsze możesz sprzedać swoją nieruchomość za naszym pośrednictwem. Bezpieczeństwo transakcji jest chronione ubezpieczeniem i licencją zawodową poświadczającą nasze kompetencje i wiedzę.

W  zarządzaniu portfelem nieruchomości klienta inwestor może chcieć dokonywać zmian w celu uzyskania jak najlepszych korzyści finansowych. Dlatego powstał u nas dział pośrednictwa w transakcji zbycia udziałów bądź sprzedaży nieruchomości za naszym pośrednictwem. Znajdujemy i kojarzymy strony transakcji, uzyskując przez to zadowolenie klienta oraz umożliwiamy sobie kontynuację dbania o powierzona nam nieruchomość.